Gespecialiseerd op het gebied van milieutechniek.

Specialist in industriële reinigings- en milieu-activiteiten

ADICO Milieutechniek een specialist die zich al meer dan 30 jaar bezighoudt met diverse reinigingsactiviteiten, tank- en bodemsaneringen en calamiteitenbestrijding in zowel een adviserende als een uitvoerende rol, waarbij de klant centraal staat en waarvoor elk probleem een praktische en doelmatige oplossing wordt gezocht.

Ledigen reinigen, onderhouden & keuren van olie water afscheiders en vloeistofdichte vloeren. Met daarnaast een eigen milieuvriendelijke verwerking van olie-, water- en slibmensels.

ADICO Milieutechniek verzorgt het hele reinigingstraject van aanvraag, analyse, planning, uitvoering en evaluatie. Hierbij verlenen wij een landelijke dekking. ADICO Milieutechniek is actief binnen de volgende sectoren:

Altijd een doelmatige oplossing

Afscheiders & Vloeistofdichte vloeren

Het ledigen, reinigen en certificeren van oliewater afscheiders. Keuren en repareren van vloeistofdichte vloeren.

Industriële reiniging

Uitvoeren van vacuüm- en hoge druk werkzaamheden. Spuitplaats voor het reinigen van equipment.

Verwerken van olie, water & slibmengels

Bij Adico zijn we gespecialiseerd in het verwerken van water, olie & slibmengsels.

Tank- & Bodemsaneringen

Voor Tank- & Bodemsaneringen zijn wij in bezit van de volgende certificaten:

BRL-K904 (Tanksanering), BRL-K905 (Tankreiniging), BRL-7001

Bodemonderzoek & advisering

Binnen de wetgeving is een bodemonderzoek steeds vaker een onderdeel van allerlei procedures. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een bouwvergunning. 

Calamiteitenbestrijding

Als een milieu-incident zich voordoet zijn twee dingen heel belangrijk; snelheid en slagvaardigheid. Adico regeert op elk moment van de dag en heeft in elke situatie de juiste middelen ter beschikking.

Over Adico

ADICO Milieutechniek is toonaangevend op het gebied van industriële reiniging, transport en afvalmanagement. Al meer dan 30 jaar staat ADICO Milieutechniek voor veilig werken, innovaties en kwalitatief hoge dienstverlening.
ADICO Milieutechniek is gespecialiseerd in industrieel reinigen waarbij gebruik wordt gemaakt van het modernste equipment en geavanceerde reinigingstechnieken. Zowel voor reinigingsactiviteiten heeft ADICO Milieutechniek ook de benodigde ervaring op het gebied van tank- en bodemsaneringen, afvalmanagement en calamiteitenbestrijding. Onze eigen milieuvriendelijke waterzuiveringsinstallatie voor olie-, water- en slibmengsels geeft daarbij een waarde volle invulling.

Onze medewerkers worden intensief opgeleid en begeleid om onze dienstverlening op het hoogste niveau te houden. Ook de ontwikkeling van veiligere werkmethoden en veilig materieel is een continu aandachtspunt. ADICO Milieutechniek onderhoudt een gecertificeerd kwaliteitsbeheersysteem conform VCA, ISO 9001, BRL-K904/04 (tanksanering), BRL-K905/03 (tankreiniging), BRL7001 (bodemsanering).

ADICO Milieutechniek is sinds 2023 onderdeel van de DUTCH WASTE organisatie.

Scroll to Top