Afscheiders & Vloeistofdichte vloeren

Bij het onderhouden van een slibvangput, olieafscheider en vloeistofdichte vloer moet men rekening houden met een aantal aandachtpunten de worden tijdens de controle meegenomen. Voor een goede werking van uw afscheider is een lediging noodzakelijk en deze is vaak meerdere keren per jaar, halfjaarlijks wordt een visuele controle uitgevoerd op goede werking en is een controlerapport afgegeven.

Bij een vijfjaarlijkse inspectie wordt de afscheider geledigd en beoordeeld op schade en/of lekkage. De leiding tussen de vloeistofdichte vloer en de afscheider wordt inwendig geïnspecteerd en afgeperst. Ook hier wordt een controlerapport afgegeven.

De vloeistofdichte vloer wordt gelijktijdig met de vijfjaarlijkse inspectie van de afscheider meegenomen. Mocht de vloer scheurvorming vertonen dan wordt deze direct gerepareerd.

ADICO Milieutechniek:

  • Ledigen, reinigen, onderhouden en keuren van olie-/waterafscheiders
  • Ledigen, reinigen, onderhouden en keuren van vetafscheiders
  • Inspecteren, onderhouden en keuren van vloeistofdichte vloeren inclusief de bedrijfsriolering
  • Repareren van afscheiders en vloeistofdichte vloeren.
Scroll to Top