Tank- en Bodemsaneringen

ADICO Milieutechniek B.V. beschikt over jarenlange ervaring met tanksaneringen. Voor het verwijderen van bovengrondse of ondergrondse tanks bent u bij ADICO Milieutechniek aan het juiste adres.

Aangezien tanks kunnen gaan roesten waardoor eventueel nog aanwezige olie naar de bodem kan lekken, is het zaak de tanks te verwijderen. Ondergrondse tanks worden veelal gebruikt voor de opslag van diesel, benzine of afgewerkte olie. Daarnaast zijn er bovengrondse tanks welke worden gebruikt voor de opslag van diverse soorten oliën. Als deze tanks niet meer gebruikt worden of niet meer aan de eisen voldoen kan het noodzakelijk zijn deze te verwijderen. ADICO Milieutechniek beschikt over de KIWA procescertificaten BRL 904 (saneren tankinstallaties benzine, afgewerkte olie, petroleum e.d.) en de BRL 905 (reinigen tanks). Onze mensen hebben de ervaring en kennis om uw vraagstuk op een goede en doeltreffende manier op te lossen.

Scroll to Top