Als een milieu-incident zich voordoet zijn twee dingen heel belangrijk; snelheid en slagvaardigheid. Snel reageren op elk moment van de dag en in elke situatie de juiste middelen ter beschikking hebben, dat is wat Adico Milieutechniek B.V. u kan bieden. Uw probleem wordt u uit handen genomen en op een doeltreffende manier opgelost.

Olielekkages, verontreinigd oppervlaktewater, olie in het riool; of het probleem nu klein of groot is, er is altijd een oplossing welke wij, in overleg met u als opdrachtgever en de bevoegde instanties en met een goede bewaking van de kosten, voor u realiseren.

Scroll to Top